Cữ chặn an toàn của mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X-OP5

Lý tưởng cho máy bắt vít