Ốc cho giá kẹp của mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X-OP3

Lý tưởng cho máy bắt vít