Dao gọt chỉ cạnh Ceramic Star-M No.4953 – M

Mô tả

CÔNG DỤNG

  • Dễ dàng loại bỏ phần dư của chỉ dán cạnh bằng cách trượt dao gọt dọc theo cạnh của chỉ dán.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Công dụng: Gọt chỉ dán, nhựa
  • Chất liệu:     Thân: Nhựa
    Lưỡi: Gốm
  • Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết trong video

Facebook Comments