Giá kẹp không bao gồm lưỡi thay thế của mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X-OP9

Lý tưởng cho máy bắt vít