Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-4120

603.900 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt che lỗ vít

Cho phép đặt hàng trước

Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-4120

603.900