Lưỡi Cưa Star-M, bằng thép carbon, No.540[MADE IN JAPAN]

1.347.500 

Lưỡi Cưa Star-M, bằng thép carbon, No.540[MADE IN JAPAN]

1.347.500