Mũi khoan gỗ dài cho máy bắt vít cầm tay Star-M 7L-140-14mm

Mũi khoan gỗ dài cho máy bắt vít cầm tay Star-M 7L khoan xuyên mặt sau hoàn hảo