Mũi khoan ổ khóa dạng cốc Star-M 12-540

Chuyên dùng cho tay nắm cửa