Mũi khoan mồi bên trong của mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X-STCD030

Mũi khoan âm vít và tạo chốt che lỗ vít chất liệu thép gió HSS