Mũi khoan nấm chuôi tròn có cữ chặn Star-M 41-086

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm