Mũi khoan nấm chuôi tròn có cữ chặn Star-M 41B-092

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm