Mũi khoan nấm Star-M 45-092

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm