Mũi khoan nấm thép gió HSS Star-M 45H-125 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm thép gió HSS Star-M 45H lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm