Mũi tạo chốt Star-M 58S-120

642.400 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt che lỗ vít

Cho phép đặt hàng trước

Mũi tạo chốt Star-M 58S-120

642.400