Mũi khoan bản lề hợp kim TCT có thể điều chỉnh Star-M 13D

Được thiết kế để lắp đặt bản lề, có thể điều chỉnh mũi khoan tâm

Đọc tiếp

Cho phép đặt hàng trước

Đọc tiếp

Cho phép đặt hàng trước

Đọc tiếp

Cho phép đặt hàng trước

Đọc tiếp

Cho phép đặt hàng trước

Đọc tiếp

Cho phép đặt hàng trước