Mũi khoan dài, phá đinh, Mã: STARM9L-090

463.100 

Mũi khoan dài, phá đinh, Mã: STARM9L-090

463.100