Mũi khoan lỗ Forstner Wave Cutter, Star-M, No.600

577.500 3.975.510 

Mũi Forstner Bit Star-M 600 dùng khoan lỗ tròn trên gỗ và tre. Có thể dùng cho máy khoan bàn và máy bắt vít cầm tay.

577.500 

Cho phép đặt hàng trước

605.220 

Cho phép đặt hàng trước

605.220 
605.220 

còn 2 hàng (có thể đặt hàng trước)

642.180 

còn 2 hàng (có thể đặt hàng trước)

674.520 

Cho phép đặt hàng trước

674.520 
683.760 
693.000 
706.860 

Cho phép đặt hàng trước

720.720 
753.060 
1.050.500 
766.920 

Cho phép đặt hàng trước

792.330 
831.600 
863.940 

Cho phép đặt hàng trước

924.000 

Cho phép đặt hàng trước

937.860 
997.920 

Cho phép đặt hàng trước

1.057.980 

Cho phép đặt hàng trước

1.108.800 

Cho phép đặt hàng trước

1.252.020 

Cho phép đặt hàng trước

1.316.700 

Cho phép đặt hàng trước

1.372.140 

Cho phép đặt hàng trước

1.487.640 

Cho phép đặt hàng trước

1.543.080 

Cho phép đặt hàng trước

3.975.510 

Cho phép đặt hàng trước

3.693.960 

Cho phép đặt hàng trước

Mũi khoan lỗ Forstner Wave Cutter, Star-M, No.600

577.500 3.975.510