Mũi khoan tạo chốt Star-M 70X

235.400 

Khoan tạo chốt chiều sâu cố định cho gỗ và tủ kệ

235.400 
235.400 

Cho phép đặt hàng trước

235.400 

Cho phép đặt hàng trước

235.400 

Cho phép đặt hàng trước

235.400 

Cho phép đặt hàng trước

Mũi khoan tạo chốt Star-M 70X

235.400 

Mã: STARM70X Danh mục: ,