Mũi khoan tạo lỗ đinh – STARM58XW-CD3580

235.400 

Mũi khoan tạo lỗ đinh – STARM58XW-CD3580

235.400