Mũi tạo chốt HSS Star-M 58X-090

876.700 

Mũi tạo chốt HSS Star-M 58X-090

876.700