Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chân lục giác mã BJ (D=3.0~6.5mm)

44.900 60.900 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác mã RJ (D=2.5~10.5mm)

45.900 82.900