Mũi khoan bê tông Unika chân lục giác mã BJ (D=3.0~6.5mm)

44.900 60.900 

51.900 
45.900 
44.900 
50.900 
51.900 
54.900 
56.900 
60.900 
54.900 
Mũi khoan bê tông Unika chân lục giác mã BJ (D=3.0~6.5mm)

44.900 60.900