Mũi khoan bê tông Unika chân lục giác mã BJ (D=3.0~6.5mm)

55.000 65.000 

55.000 
55.000 
55.000 
59.000 
59.000 
59.000 
65.000 
65.000 
65.000 
Mũi khoan bê tông Unika chân lục giác mã BJ (D=3.0~6.5mm)

55.000 65.000