Cưa cầm tay hai lưỡi Gyokucho, Cán nhựa xanh TPE, Dòng SEIUN SAKU 270, Mã: RZ663

969.100 

RZ663 sử dụng lưỡi thay thế RZS615, tay cầm làm bằng nhựa TPE

 

Cưa cầm tay hai lưỡi Gyokucho, Cán nhựa xanh TPE, Dòng SEIUN SAKU 270, Mã: RZ663

969.100 

Mã: RZ6163 Danh mục: , Thẻ: