Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-3510

506.000 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt che lỗ vít

Cho phép đặt hàng trước

Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-3510

506.000