[B] Mũi Khoan Star-M 05: Mũi khoan gỗ rút lõi (ngắn)

138.600 774.400 

Mũi khoan gỗ rút lõi STAR-M05 là dòng sản phẩm ngắn và linh hoạt (chiều dài hiệu dụng: 45-90mm)

174.900 
174.900 
174.900 

Cho phép đặt hàng trước

138.600 
138.600 

Cho phép đặt hàng trước

138.600 
138.600 

Cho phép đặt hàng trước

138.600 
138.600 
138.600 
174.900 
174.900 

Cho phép đặt hàng trước

174.900 
209.000 

Cho phép đặt hàng trước

209.000 
209.000 

Cho phép đặt hàng trước

246.400 
246.400 

Cho phép đặt hàng trước

246.400 

Cho phép đặt hàng trước

312.400 

Cho phép đặt hàng trước

312.400 
312.400 

Cho phép đặt hàng trước

356.400 
356.400 
393.800 

Cho phép đặt hàng trước

393.800 
393.800 

Cho phép đặt hàng trước

592.900 

Cho phép đặt hàng trước

592.900 

Cho phép đặt hàng trước

Đọc tiếp592.900 

Hết hàng

774.400 

Cho phép đặt hàng trước

174.900 

Cho phép đặt hàng trước

356.400 

Cho phép đặt hàng trước

Đọc tiếp774.400 

Hết hàng

Đọc tiếp

Cho phép đặt hàng trước

Đọc tiếp

Cho phép đặt hàng trước

Đọc tiếp

Cho phép đặt hàng trước

Đọc tiếp

Cho phép đặt hàng trước

[B] Mũi Khoan Star-M 05: Mũi khoan gỗ rút lõi (ngắn)

138.600 774.400 

Mã: STARM5 Danh mục: , , Từ khóa: ,