Lưỡi cắt thay thế của mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X-K

Lý tưởng cho máy bắt vít