Mũi khoan gỗ dài cho máy bắt vít cầm tay Star-M 7L-070-7mm

Mũi khoan gỗ dài cho máy bắt vít cầm tay Star-M 7L khoan xuyên mặt sau hoàn hảo