Mũi khoan gỗ dài cho máy bắt vít cầm tay Star-M 7L-135-13.5mm

Mũi khoan gỗ dài cho máy bắt vít cầm tay Star-M 7L khoan xuyên mặt sau hoàn hảo