Mũi khoan gỗ tiêu chuẩn cho công trình xây dựng Star-M 10M-350

Lưỡi cắt sắc bén để khoan xuyên phá đinh trong các vật liệu gỗ tại công trình xây dựng và sửa chữa