Mũi khoan nấm chuôi tròn có cữ chặn Star-M 41-120

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm