Mũi khoan nấm chuôi tròn có cữ chặn Star-M 41B-088

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm