Mũi khoan nấm chuôi tròn có cữ chặn Star-M 41B-150

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm