Mũi khoan nấm chuôi tròn có cữ chặn Star-M 41B100

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm