Mũi khoan nấm Star-M 42-080

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm