Mũi khoan nấm Star-M 42-085

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm