Mũi khoan nấm Star-M 42-083

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm