Mũi khoan nấm Star-M 42-092

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm