Mũi khoan nấm Star-M 42-095

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm