Mũi khoan nấm Star-M 42-100

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm