Mũi khoan nấm Star-M 45-083

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm