Mũi khoan nấm Star-M 45-086

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm