Mũi khoan nấm Star-M 45-088

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm