Mũi khoan nấm Star-M 45-100

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm