Mũi khoan nấm Star-M 45-095

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm