Mũi khoan nấm Star-M 45-150

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm