Mũi khoan nấm Star-M 45-120

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm