Mũi khoét lỗ điều chỉnh được Star-M 36

958.100 

Dùng khoét lỗ tròn trên gỗ cho đèn trần, các loại đường ống và đường dẫn

Cho phép đặt hàng trước

Mũi khoét lỗ điều chỉnh được Star-M 36

958.100