Mũi khoan dài, phá đinh, mã: STARM9L-150

579.700 

Mũi khoan dài, phá đinh, mã: STARM9L-150

579.700