Mũi khoan gỗ tiêu chuẩn cho công trình xây dựng Star-M 10S-270

Mũi khoan gỗ tiêu chuẩn để thi công xà gồ Coppha và xây dựng cơ bản