Giảm giá!
110.000 344.300 

Mũi khoan tre Star-M 601 (Made in Japan)

[D] Mũi khoan tre Star-M 601 (Made in Japan)

249.700 667.700 

Mũi khoan mồi STAR-M75B

[E] Mũi khoan mồi STAR-M75B

177.100 610.500 

Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s

[K] Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s

105.600 1.245.200 
475.200 1.107.700 

Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 400mm Star-M 4L

[P] Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 400mm Star-M 4L (Made in Japan)

433.400 1.134.100